External power supply

Проучване, проектиране на окабеляването, доставка на материали и изграждане на електрозахранването.

Low voltage

Главни и разпределителни табла за жилищни, обществени и промишлени сгради, осветление, ключове и контакти.

Low current systems

Изграждане на оптични и медни структурни кабелни мрежи, за жилищни, промишлени и обществени сгради.

External power supply

Ниско напрежение​

Low current systems