Externe Stromversorgung

Проучване, проектиране на окабеляването, доставка на материали и изграждане на електрозахранването.

Niederspannung

Главни и разпределителни табла за жилищни, обществени и промишлени сгради, осветление, ключове и контакти.

Schwachstromsysteme

Изграждане на оптични и медни структурни кабелни мрежи, за жилищни, промишлени и обществени сгради.

Externe Stromversorgung

Ниско напрежение​

Schwachstromsysteme