За нас

ПРО ЕЛ 2018 ООД
За нас

ПРО ЕЛ 2018 ООД

Монтаж на електроинсталации
Фирма "ПРО ЕЛ 2018" ООД е създадена през 2018г. Основната й дейност е промишлен електро монтаж. Цялостно изграждане на вътрешни електро инсталации, фасадно и паркингово осветление, захранващи кабели, ел. табла, осветителна, силова и мълниезащитна инсталации, инсталация за изравняване на потенциалите.
  • Кабелни линии
  • Осветление
  • Електро табла
  • Улични осветления
  • Трансформаторни постове
TOP