Услуги

Външно електрозахранване
Пред проектно проучване, Доставка на материали и оборудване, Изграждане, Поставяне под напрежение..
Типови обекти
Кабелни линии СрН и НН, Трансформаторни постове, Площадкови и улични осветления..
Абонаментно обслужване
Планови профилактики и ежемесечен оглед на съоръженията; аварийни ремонтни дейности..
Заземление и мълниезащита
Заземителни инсталации, инсталациии за изравнянена на потенциала, конвенционална мълниезащита (прътови мълниеприемници и мълниеприемна мрежа)..
Дизел-генераторни станции и UPS
Дизел-генераторни комплектовани с табло АВР, Всякакъв тип и мощност UPS системи..
Кабелоносещи системи и кабели
Изпъленение на кабелни трасета с елементи на всички водещи производители. Доставка и монтаж на кабели СрН и НН...
Електро табла
Главни и разпределителни табла за жилищни, обществени и промишлени сгради; Електромерни табла; Табла за Автоматизация КИП и А, Т – АВР; Табла за трафопостове; Шкафове за улично осветление;..
Осветление
Улично, парково и районно осветление, Фасадно осветление на сгради и архитектурни забележителности. Осветление за индустриални обекти, Взриво защитено осветление (ЕХ) за бензиностанции, силози, хранилища за взриво и пожароопасни материали...
Структурни кабелни системи
Изграждане на оптични и медни структурни кабелни мрежи..
TOP